تبلیغات
صندوقچه خاطرات فراموش شده - پطرس و پولس
جمعه 25 دی 1388  11:28 ب.ظ
نوع مطلب: (مسیحیت ( تثلیث ) و نقد آن ،) توسط: Cyanure

بعد از حضرت عیسی پطرس اولین کسی بود که به ایشان ایمان آورد و عیسی پطرس را جایگزین خود کرد و بزرگترین حواری ...

.....

 شخصیتی دیگر که در مسیحیت تغییر زیادی انجام داد به طوری که بعضی از نویسندگان مسیحی می گویند : مسیحیت را به طوری تغییر داده که باید آن را موسس دوم مسیحیت دانست.

که نام وی اوشائول ( نام عبری ) و نام یونانیش پولس است که مسیحیان را شکنجه می داد و برخی که از اورشلیم به دمشق گریخته بودند را از طرف کاهن اعظم یهود ...

بعد از حضرت عیسی پطرس اولین کسی بود که به ایشان ایمان آورد و پطرس را جایگزین خود کرد و بزرگترین حواری خود دانست.

عیسی به او گفت :

 ای شمعون پسر یونا ... من بر این صخره کلیسای خود  را بنا ساخته ام و نیروهای مرگ بر آن چیره نخواهند شد و کلید های پادشاهی  آسمانی را به تو می دهم، آنچه را تو در زمین منع کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچه را که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد.

 ( انجیل متی ،18:16_19 )

و همچنین در فرقه ای دیگر قیل از صعود به وی گفت :

 ...آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟     پطرس: آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم

که این سوال سه بار تکرار می شود و در جواب هر یک می گوید: پس به بره های من خوراک بده و در جواب دومی : پس از گوسفندان من پاسداری کن. (انجیل یوحنا، 21، 15_17 ) برای بار سمو در پاسخ پطرس : به گوسفندن من خوراک بده.

منظور از گوسفندان امت است.

که ازکتاب اعمال رسولان بر می آید کار خود را به خوبی انجام داده که در این راه به زندان هم افتاده

 

 شخصیتی دیگر که در مسیحیت تغییر زیادی انجام داد به طوری که بعضی از نویسندگان مسیحی می گویند : مسیحیت را به طوری تغییر داده که باید آن را موسس دوم مسیحیت دانست.

که نام وی اوشائول ( نام عبری ) و نام یونانیش پولس است که مسیحیان را شکنجه می داد و برخی که از اورشلیم به دمشق گریخته بودند را از طرف کاهن اعظم یهود ماموذ به دستگیری آنان شد. پس پولس به طرف دمشق حرکت کرد و در نزدیکی دمشق نوری می بیند و و او را به زمین می اندازد و صدایی می شنود که به وی می گوید (مسیح ) : چرا بر من جفا می کنی و بعد به او دستور می دهد که به شهر برود و منتظر دستور باشد و وقتی به شهر می رسد از طرف مردی دستورات لازم را به وی میدهد و بعد از این پولس به مسیحیت گرایش پیدا می کند و شروع به تبلیغ می کند اما به اورشلیم نمی توند برود جرا که مسیحیان آنجا فکر می کنند دوباره از روی حیله می خوتهد آنان را شکنجه دهد.

از رساله های پولس بر میآید که بین پولس و بین حواریون و پطرس ( جانشین مسیح ) نزاع سختی می انجامد به طوری که از دست حواریون خشمگین می شد و بر آنان می تاخت و به مطیعان حواریون توهین می کرد و به پطرس اتهام نفاق و دروغ می زد .

ادامه دارد...


  • آخرین ویرایش:جمعه 25 دی 1388